Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
61.344.657 20.713 161.080

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Tiểu Đệ Của Ta Là Yêu Vương
47.721 52 3.835

Tiểu Đệ Của Ta Là Yêu Vương

Truyện tranh Vinh Quang Kiếm
419.261 58 5.875

Vinh Quang Kiếm

Truyện tranh Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu
670.264 1.027 26.185

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu

Truyện tranh Kịch Trường Của Takemichi
35.313.881 9.287 77.075

Kịch Trường Của Takemichi

Truyện tranh Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua
4.281.808 192 22.837

Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua

Truyện tranh Bạn trai 1/4 của tôi
526.384 692 6.391

Bạn trai 1/4 của tôi

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
57.813.596 42.813 103.000

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Khi Mộng Thần Yêu
1.909.114 1.284 28.129

Khi Mộng Thần Yêu

Truyện tranh Choroi Desuyo Onigoroshi-san!
21.674 95 2.460

Choroi Desuyo Onigoroshi-san!

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
4.120.903 734 24.920

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh Ma Vương Đi Làm Thêm
2.598.960 2.101 11.936

Ma Vương Đi Làm Thêm

Truyện tranh ACUP Tiên Sinh
110.266 47 2.967

ACUP Tiên Sinh

Truyện tranh Thiên Động Ly Trạch Thương
423.302 143 10.068

Thiên Động Ly Trạch Thương

Truyện tranh Gods Reborn
633.658 507 11.184

Gods Reborn

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
2.248.160 1.870 36.500

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Tôi sẽ đi đến cùng với Hoàng Đế
161.822 95 6.386

Tôi sẽ đi đến cùng với Hoàng Đế

Truyện tranh Murcielago
358.581 59 1.806

Murcielago

Truyện tranh Hoả quyền
474.533 215 2.319

Hoả quyền

Truyện tranh This Girl is a Little Wild
1.315.845 727 14.658

This Girl is a Little Wild

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
231.554.860 34.964 143.477

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
9.457.666 2.139 4.457

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Yaiteru Futari
31.012 51 2.229

Yaiteru Futari

Truyện tranh Thần Long Vương Tọa
3.346.015 634 29.150

Thần Long Vương Tọa

Truyện tranh Re:Zero ngoại truyện: Khúc tình ca của Quỷ Kiếm
76.560 112 1.997

Re:Zero ngoại truyện: Khúc tình ca của Quỷ Kiếm

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
738.392 293 16.111

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
41.033.920 7.999 41.046

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại!
29.871 88 2.369

Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại!

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
147.801.330 29.135 120.967

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Người Trên Vạn Người
224.298 503 12.032

Người Trên Vạn Người

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
19.909.266 2.766 29.880

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường
963.093 201 13.524

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường

Truyện tranh Siêu Thần Cơ Giới Sư
1.052.548 261 18.426

Siêu Thần Cơ Giới Sư

Truyện tranh Con Quỷ Đã Sẵn Sàng Cho Bữa Tối !
59.749 34 2.099

Con Quỷ Đã Sẵn Sàng Cho Bữa Tối !

Truyện tranh Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống
968.976 218 15.758

Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
7.380.793 2.353 25.459

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Bình luận mới