Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 1
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 2
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 3
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 4
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 5
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 6
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 7
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 8
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 9
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 10
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 11
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 12
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 13
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 14
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 15
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 16
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 17
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 18
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 19
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 20
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 21
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 22
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 23
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 24
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 25
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 26
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 27
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 28
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 29
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 30
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 31
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 32
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 33
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 34
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 35
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 36
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 37
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 38
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 39
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 40
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 41
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 42
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 43
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 44
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 45
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 46
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 47
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 48
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 49
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 50
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 51
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 52
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 53
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 54
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 55
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 56
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 57
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 58
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 59
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 60
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 61
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 62
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 63
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 64
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 65
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 66
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 67
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 68
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 69
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 70
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 71
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 72
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 73
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 74
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 75
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 76
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 77
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 78
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 79
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 80
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 81
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 82
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 83
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 84
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 85
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 86
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 87
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 88
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 89
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 90
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 91
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 92
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 93
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 94
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 95
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 96
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 97
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 98
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 99
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 100
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 101
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 102
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 103
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 104
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 105
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 106
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 107
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 108
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 109
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 110
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 111
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 112
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 113
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 114
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 115
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 116
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 117
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng chap 199 - Trang 118
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
elsword NTIT Thành viên 2 giờ trước Chapter 200 Báo vi phạm
AE nào spoil xí phần 3 với, chuẩn bị main làm gỏi tml nào nữa vậy
Author Trả lời
THẦN TIÊN TỶ TỶ Thành viên 2 giờ trước Chapter 200 Báo vi phạm
emoemo
Author Trả lời
THẦN TIÊN TỶ TỶ Thành viên 2 giờ trước Chapter 200 Báo vi phạm
truyện okela nhể emo
Author Trả lời
Nghiêm Thao Thành viên 4 giờ trước Chapter 177 Báo vi phạm
Truyện này diễn biến chậm quá tốn chương vãi
Nhưng mà hay
Author Trả lời
Hidden name Thành viên 4 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
spoil nhẹ dàn crush main : Đại tiểu thư thì lu mờ ko có đất diễn...Tiết Ngưng Hương sau khi đc main cứu thi bị mất ký ức nên main buông bỏ luôn (1 phần do gia đình con nhỏ cầu xin và main cũng sợ nó sẽ bị main làm cho liên lụy tiếp)...Long Quỳ thì bị main làm mối cho béo-sama(Tam Thái Tử)...Lôi Vũ Đình thì thấy main lạnh lùng quá nên cũng bỏ ý định sớm...Sương Nhi và Bách Lý Ngự Vũ thì hy sinh để cứu main nên sau khi đầu thai được main thu làm đệ tử...chỉ có SKT là main không xóa được ký ức(do trong người có Tình Căn(để cảnh đại đạo) của main) nên được main đưa theo làm đại quản gia phu nhân =))...còn 1 vài đứa nữa nhưng cũng chỉ đơn phương với main thôi...
 • Author
  etac thiên bang băng băng Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Ai cần mà spoil xàm lol vậy con chó ăn cức
Author Trả lời
—> TVT Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
Lúc nào có Mùa sau nhỉ
Author Trả lời
Du Thiên Giả Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
Một nơi nào đó trong vũ trụ đen mịt mờ.
Có hai thân ảnh đang chiến đấu quyết liệt. Từng cú đấm tung ra như vũ bão.
Không gian xung quanh chấn động như muốn nứt ra. Lúc này một trong số hai thân ảnh đã bay ra ngoài.
Hắn thân hình cao to vạm vỡ và cơ bắp săn chắc. Tóc có màu trắng bạc, mặc một bộ võ phục màu đen.
Trên cơ thể từng đạo vết máu rỉ ra làm cho cơ thể hắn toàn là máu như tắm.
.Ngươi thế mà đánh lén ta! Tại sao!?.
.Tại sao à? Vì bản nguyên năng lượng của ngươi ta cần nó để thống trị toàn bộ vũ trụ này!!.
.Tên như ngươi không xứng cầm nó! Cho nên chết đi!!!.
Vừa dứt lời, tên đối diện một quyền hướng thanh niên đánh tới
.Hahahaha!!! Cho dù ta chết cũng sẽ không để ngươi có được nó.
Nói xong hắn biến ra một viên cầu đủ màu nhỏ tầm 3 cm.
Sau đó hội tụ một vòng xoáy trong lòng bàn tay đánh về phía viên ngọc.
. Không!!! Ngươi dám!!!.
. Có gì không dám, cùng lắm thì chết chung đi.
Hết câu thì một quyền đã đánh vào viên cầu, viên cầu vừa vỡ ra lập tức một màn khiến người ta không hết sợ.
Một luồng ánh sáng từ trong viên cầu loé ra và nuốt hết mọi thứ trong hư không.
Những nơi nó đi qua đều sẽ không còn sự sống. Trong chốc lát từ một vũ trụ tràn đầy sự sống trở thành một vũ trụ trống rỗng không có sinh linh.
Viên cầu trong nháy mắt lại lần nữa được hình thành như cũ và cứ trôi nổi giữa một mảnh vũ trụ không có thứ gì.
……………………
Không biết trôi qua bao lâu, ở một hành tinh.
Có một ngọn núi, trên đỉnh là một người thiếu niên tầm mười ba đến mười bốn tuổi.
Thân hình cân đối, trên người khoác một chiếc áo vải đầy vết khâu và phía dưới là chiếc quần đùi màu nâu.
. Phanh! Phanh! Phanh!.
Từng quyền từ trên người cậu thi triển ra mạnh như hổ và nhanh như gió
Trong chốc lát cậu thu quyền và ngồi xếp bằng tĩnh tâm
. Hấy da! Hôm nay vậy là đủ rồi, mau đi về làm một bữa no nê mới được.
Cậu xoay người và bước đi vào trong hang động.
Hang động khá rộng đủ cho 4 người ở nên cậu khá thoải mái khi sinh hoạt trong đây
Sau khi ăn xong bữa tối, như thường lệ đi ra một bãi cỏ trống và nằm ngắm sao
. Nay trời nhiều sao phết , mấy năm rồi mới thấy nên chắc ngủ ngoài đây luôn.
Cậu nằm xuống bãi cỏ xanh mát rượi.
Ngắm một lát thì cậu ngắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Không lâu sau đó một vệt sáng từ trên trời đâm thẳng xuống.
Vị trí của nó giống như là trên đỉnh núi nơi cậu nằm.
Vệt sáng đó rơi xuống sau đó dung nhập vào cơ thể của thiếu niên và như chưa có chuyện gì
Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại và cảm thấy cơ thể mình có một nguồn năng lượng dùng mãi không hết.
Ăn sáng xong xuôi thì ra bên ngoài và bắt đầu luyện tập như thường lệ.
Nhưng trong cơ thể cậu nguồn năng lượng ấy bắt đầu lưu động.
Ước chừng tầm bốn canh giờ sau, cậu uống một ngụm nước và ngồi nghỉ ngơi.
. Kì lạ, sao mình lại cảm thấy cơ thể nó không xuống sức nhỉ?.
.Chẳng lẻ là do cường độ luyện tập không hiệu quả? Tí thử đổi cách khác xem sao.
Thế là thay vì luyện quyền thì cậu lại nâng đá. Một viên đá rất to bằng bảy tám người ôm mới hết.

Mong mn cho xin ý kiến và tính buff cho main có vô tận linh lực và chân nguyên ko biết mn thế nào?
 • Author
  Lò Văn Đéo Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  Đọc có vẻ hay
Author Trả lời
Phụng Anh Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
Trang dịch Eng các tập mới nhất ở đây nhé các bạn:

http://truyentranhraw.wapsite.me/comics
Author Trả lời
Nhật Anh Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
Mn cho mình xin mấy bộ như bộ này với cảm ơn mn
Author Trả lời
y bác sỹ bất lực Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
càng ngày càng giống đô thị võ mồm r đấy đánh nhau với lật kèo hoài mệt vclemo
 • Author
  Tạc Thiên Bang — Pico Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Muốn đổi gió thì đọc cổ chân nhân đi
Author Trả lời
Lê Việt anh Thành viên 12 giờ trước Chapter 155 Báo vi phạm
Cái đm main cứ xắp lộ bọn kia lại chĩa vào tức vãi
Author Trả lời
My Duyen Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
https://s.id/这档事莱姆

liên kết 𝗥𝗮𝘄 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 để các bạn xem trước chap mới đó.

最新故事
Author Trả lời
Oldest Dream Thành viên 14 giờ trước Chapter 87 Báo vi phạm
cón ngôn lù nu9 gì ko đấy :))
 • Author
  :3 Aka Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
  Bộ này là ngôn tình trá hình nhé. emo
 • Author
  Lê Việt anh Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
  Main chỉ thích vợ nó thôi nhìn 1 cái trúng sét ái tình luôn đơ luôn
 • Author
  Oldest Dream Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
  vãi ,ma hoàng lạnh lùng thế này mà ngôn lù trá hình là hơi chán rồi đâyemo
 • Author
  Lôi Chấn Tử Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  main sau gặp cũng nhiều gái vlin nhưng k yêu đương gì đâu =)))
  mãi sau mới cưới skt thôi
 • Author
  Mờ Mờ on Mon Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  Vô tù chải tóc cho vợ =)
Author Trả lời
Zettai 99 Thành viên 15 giờ trước Chapter 183 Báo vi phạm
À mà t đọc lại mấy lần rồi mới để ý theo mấy bộ luyện đan khác 1 khi đan dược có linh tính sẻ phải chịu thiên kiếp nhưng bộ này lại ki hoặc chỉ cần đan dược phẩm chất cao sẽ phải chịu thiên kiếp nhưng bộ này lại ko hay là ban linh tính khác với đan dược tự sinh linh tính và phẩm chất đan ở đây thấp mới là phàm giới nên ko có lôi kiếp ??
 • Author
  :3 Aka Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
  Vùng đất hiên tại thằng Trác Phàm đang ở là một vùng đất bị Thiên Đế phong ấn lại. Về sau khi giải phong ấn trở về Thánh Vực thì mới xuất hiện lôi kiếp.
Author Trả lời
Lê Quốc Thành viên 16 giờ trước Chapter 0 Báo vi phạm
Em mới đọc mong các cao nhân có thể tóm tắt nội dung bộ truyện sơ lược cho  em với dc k ạ       
Em đang muốn đọc các thể loại có main hack hack kiểu như solo leveling hoặc bộ Vua Thăng Cấp.
 • Author
  Zettai 99 Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  Bộ này main nó ác nó phản bạn như thường ai ko theo đúng kế hoạch nó định ra thì chỉ có die nhưng do nó có tâm ma với tiểu thư lạc gia nên nó theo lạc gia và tiềm long các đả động tới tự tôn của main nên nó thề nó sẽ làm lạc gia lớn mạnh nhất vượt qua ngự thất thế gia và main nó là ma hoàng trọng sinh nên nó nói dc thêm 1 cái main nó rất thông minh khó đoán dc nó làm gì còn về hack á nó ko có hack chỉ là đoạn cốt cảnh mà kill thiên huyền cảnh cách 1 đại cảnh giới và đọc bộ này rất cuốn
 • Author
  :3 Aka Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
  Nói hack không đúng, nó cũng phải chịu khổ để luyện được toàn bộ cơ thể thành bảo khí cấp 5 + với cái cánh cấp 6. Tầm đó bọn Thiên Huyền cảnh không có bảo khi mạnh ngang hoặc hơn nó thì thua là đúng rồi.