Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
72.793.509 24.244 95.725

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Công
942.788 121 12.699

Tuyệt Thế Võ Công

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
45.395.154 6.130 35.740

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
57.010.733 6.929 85.534

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
6.998.486 478 29.963

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Truyện tranh Sát Thủ 2044
974.318 432 15.980

Sát Thủ 2044

Truyện tranh Tiểu Đệ Của Ta Là Yêu Vương
50.336 52 3.966

Tiểu Đệ Của Ta Là Yêu Vương

Truyện tranh Vinh Quang Kiếm
420.141 59 5.900

Vinh Quang Kiếm

Truyện tranh Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu
681.636 1.055 26.417

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu

Truyện tranh Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua
4.291.813 194 22.907

Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua

Truyện tranh Bạn trai 1/4 của tôi
526.892 694 6.413

Bạn trai 1/4 của tôi

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
57.823.939 42.818 103.054

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
4.129.042 736 25.011

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh ACUP Tiên Sinh
112.795 48 2.998

ACUP Tiên Sinh

Truyện tranh Thiên Động Ly Trạch Thương
424.194 144 10.104

Thiên Động Ly Trạch Thương

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
2.256.008 1.874 36.572

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Tôi sẽ đi đến cùng với Hoàng Đế
165.726 95 6.477

Tôi sẽ đi đến cùng với Hoàng Đế

Truyện tranh This Girl is a Little Wild
1.320.030 728 14.727

This Girl is a Little Wild

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
231.593.006 34.965 143.499

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
9.458.187 2.139 4.458

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Thần Long Vương Tọa
3.352.793 636 29.195

Thần Long Vương Tọa

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
740.464 293 16.135

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
41.038.581 7.999 41.056

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại!
31.078 92 2.443

Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại!

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
147.811.361 29.138 121.002

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Người Trên Vạn Người
227.064 506 12.112

Người Trên Vạn Người

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
19.919.437 2.768 29.908

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường
967.114 202 13.563

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường

Truyện tranh Siêu Thần Cơ Giới Sư
1.058.764 263 18.479

Siêu Thần Cơ Giới Sư

Truyện tranh Con Quỷ Đã Sẵn Sàng Cho Bữa Tối !
60.951 36 2.129

Con Quỷ Đã Sẵn Sàng Cho Bữa Tối !

Truyện tranh Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống
976.961 220 15.832

Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
39.408.312 8.362 50.112

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
152.282.244 21.394 103.976

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Toàn Mạng Đều Là Fan Cp Của Tôi Với Ảnh Đế
4.194.800 323 31.286

Toàn Mạng Đều Là Fan Cp Của Tôi Với Ảnh Đế

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
5.590.392 1.994 29.239

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Chí Tôn Trời Hoang
18.391 22 2.443

Chí Tôn Trời Hoang

Truyện tranh Ta là Thánh Tôn
50.545 46 3.370

Ta là Thánh Tôn

Truyện tranh Tu La Võ Thần
10.383.975 723 42.162

Tu La Võ Thần

Truyện tranh Tôi Là Bạn Gái Cũ Của Một Người Lính
614.288 264 17.463

Tôi Là Bạn Gái Cũ Của Một Người Lính

Truyện tranh Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công
7.023.328 1.268 33.604

Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công

Truyện tranh Bất Bại Quyền Ma
3.435.032 319 14.147

Bất Bại Quyền Ma

Truyện tranh Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ
4.938.732 449 18.121

Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ

Truyện tranh Tôn Thượng
27.857.720 5.446 65.882

Tôn Thượng

Truyện tranh Cô Ấy Thật Xinh Đẹp
383.841 114 12.371

Cô Ấy Thật Xinh Đẹp

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
49.192.426 9.132 84.355

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
10.308.022 2.132 46.117

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
37.219.597 5.089 63.493

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Bí Kíp Hóa Rồng
71.650 55 2.156

Bí Kíp Hóa Rồng