Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Sát Thủ 2044
973.282 431 15.931

Sát Thủ 2044

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
61.354.436 20.727 161.175

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Tiểu Đệ Của Ta Là Yêu Vương
49.541 52 3.928

Tiểu Đệ Của Ta Là Yêu Vương

Truyện tranh Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu
677.328 1.046 26.333

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu

Truyện tranh Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua
4.287.621 193 22.880

Vương Gia Kiêu Ngạo Quá Khó Cua

Truyện tranh Bạn trai 1/4 của tôi
526.649 693 6.405

Bạn trai 1/4 của tôi

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
57.819.693 42.816 103.026

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Khi Mộng Thần Yêu
1.910.664 1.284 28.150

Khi Mộng Thần Yêu

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
4.125.811 736 24.979

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh ACUP Tiên Sinh
111.828 48 2.985

ACUP Tiên Sinh

Truyện tranh Thiên Động Ly Trạch Thương
423.832 144 10.086

Thiên Động Ly Trạch Thương

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
2.253.216 1.872 36.537

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
231.577.560 34.964 143.490

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
9.457.883 2.139 4.457

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Thần Long Vương Tọa
3.350.137 636 29.175

Thần Long Vương Tọa

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
739.650 293 16.119

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
41.036.504 7.999 41.051

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại!
30.578 90 2.409

Đừng Hiểu Lầm, Tôi Mới Là Người Bị Hại!

Truyện tranh Người Trên Vạn Người
225.958 503 12.077

Người Trên Vạn Người

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
19.915.328 2.766 29.894

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường
965.257 202 13.556

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường

Truyện tranh Siêu Thần Cơ Giới Sư
1.056.304 262 18.458

Siêu Thần Cơ Giới Sư

Truyện tranh Con Quỷ Đã Sẵn Sàng Cho Bữa Tối !
60.417 35 2.113

Con Quỷ Đã Sẵn Sàng Cho Bữa Tối !

Truyện tranh Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống
973.458 220 15.811

Vào Ngày Tận Thế Nhặt Được Hệ Thống

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
7.382.316 2.354 25.466

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
39.406.036 8.362 50.103

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
152.277.877 21.391 103.971

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Toàn Mạng Đều Là Fan Cp Của Tôi Với Ảnh Đế
4.190.991 323 31.250

Toàn Mạng Đều Là Fan Cp Của Tôi Với Ảnh Đế

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
5.588.563 1.994 29.229

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Tu La Võ Thần
10.380.140 723 42.151

Tu La Võ Thần

Truyện tranh Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công
7.021.291 1.268 33.601

Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công

Truyện tranh Tôn Thượng
27.854.779 5.446 65.872

Tôn Thượng

Truyện tranh Cô Ấy Thật Xinh Đẹp
383.536 114 12.364

Cô Ấy Thật Xinh Đẹp

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
49.189.886 9.132 84.353

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
10.305.589 2.131 46.109

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
37.214.969 5.088 63.483

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
147.859.753 29.443 119.620

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
9.444.269 6.023 50.834

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba
233.113 230 14.129

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Truyện tranh Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa
595.322 128 11.851

Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
40.472.791 6.143 59.517

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
37.470.661 11.571 70.427

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
15.303.119 3.777 61.315

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
79.289.813 16.820 108.214

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
60.390 272 5.368

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
19.799.308 1.185 44.783

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Người Tu Tiên Tại Đô Thị
11.295.355 2.481 43.021

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện tranh Linh Tôn Chi Tử
5.429.330 662 26.012

Linh Tôn Chi Tử