Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
4.120.258 733 24.915

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh Thiên Động Ly Trạch Thương
423.241 143 10.064

Thiên Động Ly Trạch Thương

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
5.584.917 1.993 29.223

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
9.441.863 6.023 50.824

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa
594.857 128 11.841

Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa

Truyện tranh Giết Chết Ác Nữ Phản Diện
856.074 249 19.221

Giết Chết Ác Nữ Phản Diện

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
19.795.521 1.185 44.778

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
3.260.584 548 23.906

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão
3.140.061 701 28.039

Ngã Tại Hậu Cung Đương Đại Lão

Truyện tranh Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc
671.822 476 20.411

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Ác Nam Không Dễ Chọc

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
668.213 420 16.636

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
13.911.072 3.284 63.260

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
3.505.294 481 23.876

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Bị Che Khuất Bởi Mặt Trời Lặn
167.655 55 6.486

Bị Che Khuất Bởi Mặt Trời Lặn

Truyện tranh Tướng Quân! Không Nên A!
1.739.289 433 14.127

Tướng Quân! Không Nên A!

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
22.002.289 2.365 62.112

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Nguyên Long
25.859.548 3.659 61.667

Nguyên Long

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
21.801.744 2.826 59.416

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
268.295 160 10.011

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa
1.752.722 244 35.328

Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
8.461.916 833 27.350

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
3.098.488 1.020 31.758

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
42.978.029 5.870 49.975

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Thú Hắc Cuồng Phi
6.215.067 2.474 62.185

Thú Hắc Cuồng Phi

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
18.469.846 11.451 47.755

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Sinh Tử Quyết
3.741.324 396 17.195

Sinh Tử Quyết

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
9.239.925 1.777 37.407

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết
727.057 187 22.473

Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết

Truyện tranh Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng
214.828 140 12.143 Đủ bộ

Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng

Truyện tranh Vạn Tra Triêu Hoàng
8.359.834 3.487 40.646

Vạn Tra Triêu Hoàng

Truyện tranh Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện
1.373.488 261 31.786

Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Bất Bại Quyền Ma
3.434.737 319 14.143

Bất Bại Quyền Ma

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
643.851 255 21.302

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Độc Y Đích Nữ
6.033.657 557 28.083

Độc Y Đích Nữ

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
3.654.686 1.779 29.809

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Tôi Đã Gặp Nam Chính Ở Trong Tù
494.898 158 22.009

Tôi Đã Gặp Nam Chính Ở Trong Tù

Truyện tranh Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa
632.652 135 18.514

Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa

Truyện tranh Hoàng Hậu Bé Bỏng
436.399 81 17.442

Hoàng Hậu Bé Bỏng

Truyện tranh Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng
45.511 76 5.038

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
5.650.688 1.014 43.815

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
13.910.421 5.211 40.862

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
6.698.439 547 34.363

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Tôi Sẽ Sống Như Một Hoàng Tử
191.383 66 3.202

Tôi Sẽ Sống Như Một Hoàng Tử

Truyện tranh Nhất Kiếm Sương Hàn
959.683 289 7.271

Nhất Kiếm Sương Hàn

Truyện tranh Nàng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vương Gia Bệnh Kiều
1.276.458 212 17.583

Nàng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vương Gia Bệnh Kiều

Truyện tranh Ta Phải Làm Hoàng Hậu
1.052.961 117 15.810

Ta Phải Làm Hoàng Hậu

Truyện tranh Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc
630.956 202 11.759

Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc

Truyện tranh Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao
350.673 33 6.554

Giáo Chủ, Thỉnh Dùng Đao