Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
61.354.208 20.726 161.169

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Người Trên Vạn Người
225.843 503 12.076

Người Trên Vạn Người

Truyện tranh Siêu Thần Cơ Giới Sư
1.056.226 262 18.456

Siêu Thần Cơ Giới Sư

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
7.382.273 2.354 25.466

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
32.438.515 2.867 50.807

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Tôi Là Bạn Gái Cũ Của Một Người Lính
613.496 264 17.446

Tôi Là Bạn Gái Cũ Của Một Người Lính

Truyện tranh Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ
4.938.379 449 18.118

Biên Niên Sử Của Thiên Quỷ

Truyện tranh Tôn Thượng
27.854.628 5.446 65.871

Tôn Thượng

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
10.305.398 2.131 46.109

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử
60.390 272 5.367

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Người Tu Tiên Tại Đô Thị
11.295.237 2.481 43.021

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện tranh Kẻ Săn Anh Hùng
6.052.968 1.698 43.802

Kẻ Săn Anh Hùng

Truyện tranh Return Survival
5.116.145 1.607 24.746

Return Survival

Truyện tranh Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh
1.462.871 1.787 24.924

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
1.263.353 867 20.805

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
13.913.563 3.284 63.268

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
10.104.408 3.157 48.249

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Nghịch Thiên Chí Tôn
4.438.933 642 30.417

Nghịch Thiên Chí Tôn

Truyện tranh Bán Điện Thoại Xuyên Tam Giới
28.532 79 3.452

Bán Điện Thoại Xuyên Tam Giới

Truyện tranh Bác Sĩ Trùng Sinh
6.291.824 1.975 24.260

Bác Sĩ Trùng Sinh

Truyện tranh Cách mà kỵ sĩ sống như tiểu thư
392.180 113 16.319

Cách mà kỵ sĩ sống như tiểu thư

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
3.506.105 481 23.880

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Vạn Cổ Chí Tôn
37.822 89 4.550

Vạn Cổ Chí Tôn

Truyện tranh Chiến lược dị giới của Nữ Vương Swarm bệ hạ
85.444 228 6.595

Chiến lược dị giới của Nữ Vương Swarm bệ hạ

Truyện tranh Nguyên Long
25.860.454 3.659 61.666

Nguyên Long

Truyện tranh Tôi sẽ tàn sát toàn bộ lũ Chuyển sinh giả từ thế giới khác!!
25.528 230 3.605

Tôi sẽ tàn sát toàn bộ lũ Chuyển sinh giả từ thế giới khác!!

Truyện tranh Cực Phẩm Bại Gia Tử
42.098 53 1.845

Cực Phẩm Bại Gia Tử

Truyện tranh Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật
2.207 18 895

Đại Tiên Tông Dùng Khoa Học Kỹ Thuật

Truyện tranh Ta Là Sát Thần
14.222 51 2.659

Ta Là Sát Thần

Truyện tranh Nhập vào thân xác của Nữ sinh trung học Karate
287.214 217 7.377

Nhập vào thân xác của Nữ sinh trung học Karate

Truyện tranh Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới
1.448.319 324 21.028

Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
8.462.217 833 27.351

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Thánh Khư
12.356.849 3.230 43.302

Thánh Khư

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
1.659.678 746 31.482

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Từ Hôm Nay Trở Thành Hack
679.203 256 17.770

Từ Hôm Nay Trở Thành Hack

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
37.676.922 3.394 81.511

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký
64.098 138 5.209

Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký

Truyện tranh Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết
727.805 187 22.479

Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết

Truyện tranh Vẫn Cứ Nhớ Em, Nhớ Em
1.898.304 216 28.322

Vẫn Cứ Nhớ Em, Nhớ Em

Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
1.171.629 538 24.331

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Kiếp này tôi nhất định trở thành gia chủ!
3.235.218 862 59.921

Kiếp này tôi nhất định trở thành gia chủ!

Truyện tranh Xuyên Không Thành Chim
108.290 268 5.899

Xuyên Không Thành Chim

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
30.760.822 6.405 71.071

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
3.655.105 1.779 29.811

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
5.651.005 1.014 43.817

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Tiên Tôn Lạc Vô Cực
5.452.055 2.618 56.511

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện tranh Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện
801.847 364 13.519

Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Tôi Sẽ Sống Như Một Hoàng Tử
191.496 66 3.206

Tôi Sẽ Sống Như Một Hoàng Tử