Truyện hot

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
61.347.884 20.719 161.097

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Kịch Trường Của Takemichi
35.316.717 9.292 77.084

Kịch Trường Của Takemichi

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
57.814.927 42.813 103.005

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
231.559.712 34.964 143.478

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
41.034.287 7.999 41.047

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
147.802.160 29.135 120.972

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
19.910.383 2.766 29.881

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
39.403.444 8.361 50.094

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
32.433.666 2.867 50.798

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
152.273.062 21.390 103.963

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
5.586.036 1.993 29.225

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Tôn Thượng
27.851.433 5.446 65.857

Tôn Thượng

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
49.187.018 9.132 84.351

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
37.209.271 5.087 63.469

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
147.853.066 29.443 119.607

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
40.468.608 6.143 59.507

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
37.468.595 11.570 70.418

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
52.268.233 7.743 19.876

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
15.299.249 3.776 61.296

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
79.284.003 16.819 108.207

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
30.054.228 4.296 85.220

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
41.444.922 17.764 56.092

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
31.983.189 9.827 48.855

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Truyện tranh Giản Giới
19.923.745 3.022 44.413

Giản Giới

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
10.038.736 7.818 57.483

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
11.902.901 1.747 43.099

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Đế Vương Trắc
22.964.157 8.156 40.163

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
13.911.817 3.284 63.264

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y
15.840.044 6.310 51.867

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
11.953.877 6.936 44.618

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
24.331.574 21.262 43.422

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Mối Tình Đầu Có Chút Ngọt
876.869 755 4.487

Mối Tình Đầu Có Chút Ngọt

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
10.102.158 3.157 48.241

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
14.736.786 4.747 75.423

Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
26.289.882 6.688 57.421

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
36.440.885 4.363 68.895

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
20.662.882 2.873 58.225

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
10.443.907 3.110 68.440

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
23.272.958 4.847 56.362

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
23.970.590 997 58.535

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
63.029.433 11.444 72.607

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
70.797.943 20.052 114.202

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Nguyên Tôn
78.996.012 18.609 108.992

Nguyên Tôn

Truyện tranh Anh Hùng OnePunch
68.136.742 34.373 82.563

Anh Hùng OnePunch

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
35.254.475 3.008 79.668

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
22.002.907 2.365 62.116

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
27.711.196 4.036 60.378

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
12.951.056 2.589 49.717

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế